Monday, December 26, 2005

مرحبا به اين اتحاد

اعتصاب رانندگان اتوبوسراني تهران درسي است براي ساير صنف‌ها. انصافا خيلي متحد بودند. كاري كردند كه شب قبل قاليباف التماس‌شان را كند. قاليباف تا پنجشنبه مهلت خواسته كه به مشكلات رانندگان رسيدگي كند. آفرين به رانندگان!
امروز چند راننده در انتهاي مسيري مي‌گفتند كه بچه‌ها روحيه عجيبي پيدا كرده‌اند. خودشان هم باورشان نمي‌شد اين جور اثر بگذارد. آنها معتقد بودند كه اگر تا پنجشنبه به خواسته‌هايشان نرسند، از شنبه آينده مجدد اعتصاب را شروع مي‌كنند و تهديد كرده‌اند كه ديگر نه شهردار را قبول دارند و نه وزيري را. شخص رئيس جمهور طرف حسابشان خواهد بود.
شايعه‌اي هم كه مطرح شده و براي خود رانندگان هم قطعي نيست و نمي‌دانند تا چه حد واقعيت دارد اين است كه شب قبل در توقفگاه جنت آباد كه منطقه شش اتوبوسراني هست و بزرگترين ايستگاه، چند نفري از سر گروه‌ها (كساني كه جمع را كنترل مي‌كردند نه اعضاي هيئت مديره سنديكا) را نشان كرده‌اند و امروز صبح اول وقت رفته‌اند سراغشان. اما رانندگان معتقد هستند كه اين دستگيري‌ها هيچ اثري در اعتصاب احتمالي روز شنبه نخواهد داشت. بچه‌هاي شركت واحد به قول خودشان عجيب شير شده‌اند.