Monday, August 29, 2005

/پيوست /

.
.
اين روزها نوشته‌هاي از اين دست، كم يافت مي شود.
.
هر طور شده، مي‌خواهند مجمع را سرپا نگه دارند. به زور موسوي‌خوئيني‌ها را دبير مجمع كردند.
.
يادداشتي سراسر احساسي و غم‌انگيز