Monday, December 19, 2005

دزدان دنياي مجازي

پيش آمده كه بعضي دزدان حرفه‌اي وقتي مي‌خواهند از ديوار خانه‌اي پائين بپرند و فرار كنند، اگر همان هنگام صاحب‌خانه متوجه دزد شده و فرياد دزد دزد سر بدهد، دزد حرفه‌اي در كوچه پس‌كوچه‌ها هنگام فرار براي اينكه در راه گرفتار نشود، خودش هم فرياد دزد دزد مي‌زند.
حالا بعضي‌ها در اين دنياي مجازي از همين حربه استفاده مي‌كنند. در تمام دوران كاري شان در مطبوعات تا آنجا كه مي‌توانستند تملق و چاپلوسي و زد و بند كردند و خود را با رياكاري به سياستمداران زمانه وصل كردند، حالا امروز براي پاك كردن رد پا، همان روش دزدان حرفه‌اي را پيش گرفته‌اند!
البته اين راه در ايران جواب داده؛ چه بسيار بوده و هستند كساني كه با پررويي و وقاحت كار خود كرده و جايگاهي پيدا كردند! ولي خب، صبر دزدگير‌ها هم زياد است.
=====
پي‌نوشت:
جالب شده! ديگر هر روز مي‌گويند دزد دزد!!!