Saturday, December 24, 2005

اعلام اعتصابگزارش هئيت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
با سلام به تمامي همكاران زحمت كش شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
به آگاهي شما عزيزان مي رسانيم كه طي مذاكرات انجام شده در مراحل مختلف، بين اعضاي محترم هئيت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد و مديران شركت و مسئولان مملكتي، آقايان قولهايي دادند كه متاسفانه به هيچ يك از آنها عمل نكردند از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1- قرار بود كه صورت جلسة روز مذاكرات در دفتر تيسمار طلايي به ما داده شود كه انجام نشد!
2- بازگشت به كار كليه اخراجي هاي سنديكا بدون قيد وشرط كه قرار بود 2 نفر 2 نفر و يا 3 نفر 3 نفر طي چند روز به كار برگردند اما اكنون بيش از يك ماه از اين توافق گذشته و آقايان با طرح موارد خارج از توافق هنوز جلوي كار 7 نفر از همكاران اخراجي سنديكايي را گرفته اند كه اسامي انها بدين شرح مي باشد:
1- ابراهيم مددي 2- سيد بهروز حسيني3- علي اكبر پير هادي 4- حسن كريمي 5- امير تأخيري 6- حسن محمدي 7- ناصر غلامي
3- حق السعي هاي دوران تعليق همكاراني را كه با احكام ادارات كار شاغل گرديده اند به طور كامل پرداخت نكرده و فاصله خدمتي در امور بيمه اي همكاران افتاده است كه امور اداري و مالي بايد سريعاً اين كار را به صورت شايسته سامان دهد.
4- از فعاليت پيرامون انحلال شوراها كه كاملاً مطابق قانون شوراها (ماده 12 تبصره 1) عمل شده و امضاء جمع آوري مي شود، توسط مديران، حراستي ها، شورايي ها و عوامل بهره برداري و با ايجاد رعب و وحشت بر خلاف قانون جلوگيري مي شود.
5- نسبت به درخواست قانوني كارگران كه صدها تقاضاي كتبي به امور مالي تحويل گرديده و خواهان كسر نشدن مبلغ 150 ريال از حقوقشان بودند، اقدامي صورت نگرفته و معاون مالي مي گويد : من از حقوق كارگران كم مي كنم ولي به حساب شورا نمي ريزم. كه اين هم كاري بر خلاف قانون است.
6- در مورد درخواست قانوني رانندگان مبني بر داشتن كمك راننده با توجه به سختي شرايط كار هنوز هيچ اقدامي در اين باره انجام نشده است.
7- قرار بود كارگران سنديكايي كه توان تدريس قانون كار، قانون اساسي، مقاوله نامه هاي بين المللي و مسايل كارگري را دارند در مناطق موقعيت آموزش و تدريس پيدا كنند كه انجام نشد. (قولي كه مدير عامل در دومين مذاكره داد)
8- قرار بود جلسه مناظره يا مباحثه مشترك بين شوراهاي (كارفرمايي) و سنديكايي ها ظرف يكشنبه و دوشنبه هفته قبل در دفتر كنفرانس مدير عامل با حضور مدير و معاونينش برگزار شود كه نشد!
9- دو نفر از همكاران مشخص سنديكايي جهت جلوگيري از اعتراضات و اعتصابات مشكوك در مناطق 1 و 6 و 7 طي روزهاي 21 الي 29 آبان ماه از تمام وقت و توانشان استفاده كردند كه با حضور آقاي منصور اسالو (رئيس هيات مديره سنديكا) در دفتر آقاي هاشمي معاون مدير عامل و سپس ارتباط تلفني با اقاي نوريان مدير عامل شركت هماهنگ شد، اما بر خلاف اين هماهنگي تعرفه آنها قطع و با فاصلة خدمت به كار برگشتند.
10- مدارك و شهود بسياري دال بر فساد برخي از افراد شورايي ها به قسمت بازرسي و معاون مالي و آقاي عليخاني مشاور مدير عامل ارائه شده است، اما نه تنها برخوردي با آنها نشده است بلكه به آنها كلاس براي تدريس و وحشت و دروغ به كارگران تازه استخدامي شركت داده شده است كه از اين تريبون علاوه بر دروغ پردازي هاي خودشان بنام قانون تبليغ آقاي محجوب و حزب خانه كارگر را كرده و نسبت به سنديكايي ها انواع تهمت و شايعه پردازي هاي ناجوانمردانه را بيان مي كنند و مواد قانون كار را كاملاً برعكس و بر ضد كارگران آموزش مي دهند.
11- مديران شركت واحد با مسئولان اداره كار استان تهران و شورايي هاي (كارفرمايي) در يكي از هتلهاي گران قيمت اوشان فشم به ميهماني و سورچراني مي روند و تصميمات ضد كارگري مي گيرند كه نتايجش در پاسخ آقايان عزيزي مديركل كار سابق استان تهران و آقاي تيز مغز (به راهنمايي آقاي تدين) مدير كل فعلي كار استان تهران، خطاب به كارگران كه خواهان اجراي قانون كار و پيمانهاي دسته جمعي هستند ديده مي شود.
12- در اولين جلسة مديران مناطق شركت واحد با مدير عامل شركت به تصور اينكه توانسته اند بين كارگران و سنديكا تفرقه بياندازند، مديرعامل دستور مي دهد كه مديران مناطق به اعضاي سنديكاي كارگري فشار بياورند تا كارتهاي عضويت سنديكاي خودشان را بر روي سينه و بر روي قلب هايشان نزنند. اين دستور تند درست فرداي روزي صادر مي شود كه مديران شركت واحد از جمله آقاي هاشمي معاون امو مالي مركز به جلسة استانداري و شوراي تأمين استان رفته اند و با اين دستورات جديد برگشته اند.
نتيجه اينكه : كل سيستم امنيتي ـ انتظامي، مديران و شوراي تأمين استان، شيوه مذاكره و توافق بين هيات مديرة سنديكا و مديريت شركت واحد را به عنوان ترفندي براي عبور از تهديد به اعتصاب دوم مهر كه از سوي برخي از كارگران مطرح شده بود و ايجاد تفرقه در سنديكا و در بين كارگران به كار بردند، تا زمينة حضور و روحية مبارزه جويانه كارگران را براي دستيابي به حق و حقوق و مطالبات صنفي و قانوني خويش را تضعيف نموده و با انتشار تهمت نامه‌ها و دروغ پردازي و با ايجاد شايعه و دروغ مي خواستند بين كارگران و سنديكا تفرقه ايجاد كرده و به وحدت و همدلي زحمت كشان صدمه بزنند كه اين شيوه ها در طول تاريخ از ابزارهاي تكراري كارفرمايان و زورگويان نسبت به حق طلبي هاي كارگري بوده است لذا با توجه به شرايط موجود و انجام نشدن قولهايي كه مديريت به اعضاي هيات مديرة سنديكا داده بود، پيشنهاد مي كنيم تا عملي شدن قولهايي كه مديريت شركت و مسئولان امنيتي و انتظامي استان تهران در دفتر آقاي طلايي فرمانده انتظامي تهران بزرگ و ديگر اماكن داده بودند، از امروز 9/9/84 به بعد از قبول هر مذاكره اي دور از چشم كارگران خودداري نمائيم.

سايت سنديكاي كارگران شركت واحد