Wednesday, October 12, 2005

آگهي‌هايي كه به چشم نمي‌آيند

شكارچيان بي‌وجدان كه هيچ؛ با وجدان‌ها بخوانند.